#0180

Mitt liv är inne i ett stillastående till följd av dålig ekonomi och ett arbete som är sporadiskt utspritt men som ändå måste göras. Men den här  morgonen kunde jag åtminstone unna mig lyxen  att inte behöva sätta klockan på en väckningstid en helgmorgon som jag så ofta har gjort den senaste tiden.

Jag läser om kriget. Det krig som det nya A-Team kommer hem som veteraner från.  Var tid har sitt krig som är en markör för tiden. Någon ska skildra det kriget.  Från Irak skrivs den bästa journalistiken av Dexter Filkins. Jag läser nu.  Filkins är journalisten som iakttar. Svår konst. Men med det fantastiska resultatet att han i några uppräkningar av de amerikanska soldaternas hemorter kan förklara ett krig och aktörerna på åtminstone den ena sidan.